Ứng dụng trí đa thông minh trong giáo dục trẻ

Trí thông minh được dùng để giải quyết nhiều vấn đề, cũng có thể mang lại cho mọi người niềm vui vào bất kỳ thời khắc nào, nhưng phẩm chất của trí thông minh ở trẻ nhỏ chưa được định hình ngay từ nhỏ. Mặc dù cánh cửa phát triển trí thông minh đa dạng không phải đóng lại, nhưng tất cả trí thông minh đều từ giai đoạn đầu của đời người mà phát triển nên. Ở thời ấu thơ là thời kỳ phát triển trí thông minh, có thể phát triển trẻ mang trí thông minh bác học sau này, hoặc cũng có thể phát triển trí thông minh ấy để sống một cách vui vẻ.                     

giáo dục trẻ

Bởi vì trẻ có 8 loại trí thông minh khác nhau, nên bố mẹ cần căn cứ vào mỗi kiểu thông minh để cho trẻ những trải nghiệm, hoàn cảnh và cơ hội. Chúng ta biết rằng trẻ có sẵn năng lực nhất định ở mọi phương diện, bố mẹ có chắc đảm bảo trẻ có cơ hội tìm tòi mỗi loại trí thông minh (không chỉ giới hạn ở những cơ hội mà cha mẹ có thể dễ dàng tạo ra cho trẻ) đây là điểm hết sức quan trọng.
 

Dựa vào khái niệm của các trí thông minh và những hoạt động rèn luyện tương quan ở bảng dưới đây để tham khảo:

                             

trinang tham khảo

Bởi vì phụ huynh là đối tượng bắt chước của trẻ em, do đó chúng ta cần chú ý mỗi việc chúng ta làm, cần phải phát triển sự tín nhiệm của trẻ với bố mẹ. Xem tất cả những trí năng mà phụ huynh vận dụng, đứa trẻ sẽ hiểu được rằng mỗi một trí năng có giá trị của nó và mỗi trí năng đều có thể học được. Trong khi phát triển trí năng của trẻ, cần có sự tham gia của phụ huynh, có tác dụng tương trợ trẻ. Những bài học có được nhờ sự huấn luyện của chuyên gia giảng dạy và phương pháp rèn luyện trí năng nên đương nhiên rất là có ích, nhưng không có cách nào tốt bằng bố mẹ cùng học tập với trẻ.
Kiến nghị: Phụ huynh nhất thiết phải thực hiện những điều sau:

•    Mỗi 1 phụ huynh đều phải xây dựng nhận thức “Mối đứa trẻ đều có thể rất thông minh”
•    Phụ huynh cũng cần phải hiểu bản chất thực sự của trí năng trong bản thân mỗi chúng ta, xem xem những việc nào bản thân thấy thành thạo nhất, việc nào bản thân muốn trốn tránh?  Một khi bạn đã hiểu được những trí năng mà bạn có, bạn có thể trợ giúp trong việc xác nhận đứa trẻ của bạn đã chịu những ảnh hưởng nào. Không chừng những điều bạn gây ảnh hưởng đến đứa trẻ, không phải là những mặt bạn thành thạo nhất, nhưng đối với đứa trẻ mà nói, thì những mặt đó lại rất mạnh mẽ. Để đạt được mục đích này, có lẽ bạn phải mời những người bạn có chuyên môn đặc biệt của bạn hoặc những người thân thích tiếp xúc nhiều hơn 1 chút với con bạn. Hành động này sẽ giúp bồi dưỡng những cơ hội và kinh nghiệm mà trẻ cần.

Nguồn: http://hnews.vn