Tuổi vị thành niên

tre vi thanh nien

Tuổi vị thành niên là một giai đoạn rất quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ, vì đây là bước cuối cùng trong quá trình phát triển của một đứa trẻ trước khi bước vào tuổi trưởng thành. Độ tuổi từ 13 đến 18, là thời niên thiếu quan trọng trong cuộc sống của một đứa trẻ. Cha mẹ có thể trở thành một người bạn, một người thầy hoàn hảo cho con em mình trong giai đoạn đó. Cha mẹ có thể cung cấp rất nhiều lời khuyên, hay nói về những điều nên và không nên làm…  Cha mẹ không thể tư vấn cho con cái của họ nên phát triển trong giai đoạn trưởng thành như thế nào và cách giao tiếp với thanh thiếu niên khác. Vì vậy, hiểu biết về tâm lý trẻ em trong giai đoạn tuổi vị thành niên của có vẻ khá khó khăn đối với nhiều người - trong đó có cha mẹ, hàng xóm và giáo viên ( theo các nghiên cứu). Phụ huynh có thể thử áp dụng cùng một hay nhiều phương pháp như nói chuyện nhẹ nhàng, chia sẻ như những người bạn hoặc  thông qua kinh nghiệm của cha mẹ là họ trải qua giai đoạn tuổi vị thành niên như thế nào, nhưng nó có thể không phù hợp do khoảng cách thời gian khác nhau. Tuổi vị thành niên là một giai đoạn trong quá trình phát triển của trẻ và trong thời gian đó trẻ em vị thành niên phải quyết định về con đường tương lai của họ. Trẻ vị thành niên sẽ bắt đầu đưa ra quyết định một cách độc lập về  một trong những những điều họ làm. Ví dụ: họ sẽ tự quyết định những vấn đề liên quan đến tình bạn không có hướng dẫn hoặc giúp đỡ của cha mẹ; hay họ sẽ quyết định phải mua gì từ số tiền tiêu vặt hàng tháng sao cho hợp lý mà không đòi hỏi thêm sự giúp đỡ từ cha mẹ. Rõ ràng, những việc ra quyết định độc lập, sẽ tạo ra một số khoảng cách giữa trẻ vị thành niên và cha mẹ của họ, nhưng đồng thời nó không phải là cha mẹ không thể chăm sóc con yêu của họ trong giai đoạn này. Nghiên cứu cho thấy rằng điều tốt nhất cha mẹ có thể làm, "chăm sóc bước đi ' cho trẻ vị thành niên là để cho họ tự học hỏi qua các quyết định và những sai lầm của họ. Giáo viên, người thân và hàng xóm có thể là tấm gương tốt và trẻ vị thành niên có thể học hỏi rất nhiều điều từ họ, quan sát họ, tương tác với họ. Nếu trẻ vị thành niên muốn dành thời gian một mình, đó là điều bình thường cha mẹ không cần phải bận tâm về nó. Đây là quá trình phát triển chung của trẻ em, như giấc mơ hàng ngày về tương lai tươi sáng là một trong những xu hướng hoàn toàn bình thường của thanh thiếu niên.