Phát triển cảm xúc - xã hội

PT cam xuc

“Tám giai đoạn của trẻ” xuất bản năm 1956 bởi bác sĩ tâm thần Erik Erikson đáng tin cậy hơn trong việc tìm hiểu sự phát triển xã hội, cảm xúc trong con người. Ông đã mô tả từng giai đoạn khủng hoảng tâm lý xã hội và theo đó giai đoạn trước đó có thể đạt được thành công trước khi giai đoạn tiếp theo được diễn ra.Nó giống như một công trình kiến trúc trong đó công việc nền tảng đã được thực hiện đúng cách cho sức mạnh cho giai đoạn tiếp theo. 

Tám giai đoạn như sau:

-         Giai đoạn 1: Học Niềm tin cơ bản so với sự hồ nghi cơ bản. Đây là giai đoạn học tập đầu của con chủ yếu trong độ tuổi của mình trong một hoặc hai năm trong đó trẻ phát triển sự tin tưởng trong tự phụ thuộc vào cha mẹ chăm sóc hoặc những người nuôi dưỡng .. con khá lành mạnh. Trẻ em trong môi trường ban đầu  cảm thấy được bảo đảm, trong trường hợp không có bầu không khí chăm sóc như vậy, đứa trẻ phát triển bất an trong tự. 

-         Giai đoạn 2: Quyền tự chủ học tập so với Xấu hổ. Giai đoạn  này phát triển hay khủng hoảng tâm lý xã hội theo Erikson xảy ra chủ yếu là cái tôi của trẻ ở độ tuổi từ 18 tháng đến 4 năm. Trẻ với sự chăm sóc của cha mẹ và bầu không khí bắt đầu cảm thấy tự hào về việc mình và không cảm thấy xấu hổ. Một kiểm soát mới được tìm thấy và tự tin phát triển trong trẻ dẫn trẻ có một loại quyền tự chủ. Sự phát triển này có thể mặc dù trong giai đoạn đầu tạo ra một số tin tưởng trong con mà có thể dẫn đến câu trả lời "KHÔNG" khá thường xuyên từ trẻ. 

-         Giai đoạn 3: Học Sáng kiến so với tội lỗi. Sự phát triển này xảy ra ở trẻ trong những năm sau trường mầm non của mình mà Erikson gọi là "tuổi chơi”. Trẻ em với môi trường học được kỹ năng của trí tưởng tượng. Với sự tham gia nhiều hơn trong hoạt động chơi trẻ cố gắng mở rộng các kỹ năng của mình. Trẻ em dưới bầu không khí nuôi dưỡng chủ yếu được cung cấp bởi các bậc cha mẹ bắt đầu hợp tác với những người khác, có xu hướng làm theo và cũng cần sự hướng dẫn. Sợ hãi và cảm giác tội lỗi được phát triển trong đứa trẻ lớn dưới bầu không khí không lành mạnh trong độ tuổi này.

-          Giai đoạn 4: Năng động so với tự ti trẻ em được phát triển xã hội-tình cảm của giai đoạn này trong 'tuổi đi học "của mình. Theo Erikson: Con trong môi trường chăm sóc tốt  học một số kỹ năng chính thức như quy tắc sau đây:  làm việc theo nhóm vv

Nếu đứa trẻ đã thành công thông qua ba giai đoạn trước,trẻ dễ dàng trở nên độc lập hơn và siêng năng trong xã hội ở độ tuổi này. Nhưng đứa trẻ lớn trong bầu không khí không tốt phát triển ngờ vực trong trẻ đối với cuộc sống mà có thể dẫn đến sự phát triển của mặc cảm trong anh. 

-         Giai đoạn 5: Học nhận diện phát triển xã hội-cảm xúc ở giai đoạn này xảy ra ở trẻ tuổi vị thành niên của mình, trong độ tuổi từ 13 đến gần 20. Bây giờ trả biết danh tính của mình với nhiều người và có thể cung cấp câu trả lời thỏa đáng của câu hỏi - Tôi là ai? Nhưng đồng thời một số nghi ngờ và câu hỏi về tự giữ trong tâm trí ở độ tuổi này. Theo Erikson: Trong suốt quá trình nuôi dưỡng giai đoạn đầu của thanh niên, tự nhận thức chắc chắn phát triển trong người trẻ . Ông nhìn ra những thành tựu do sự phát triển của quan điểm thời gian trong trẻ. Một giới tính rõ ràng nhận dạng nam tính hoặc nữ tính - phát triển trong phần sau của tuổi vị thành niên.

-         Bước 6: Sự gần gũi so với cách ly. Được phát triển xã hội-tình cảm của giai đoạn này, một môi trường gần gũi thanh niên háo hức tìm kiếm ra các  mối quan hệ người là rất thân mật trong xã hội, có thể là một tình bạn hay tình yêu, nhưng môi trường cách ly của giai đoạn trước đó có thể kết thúc trong xu hướng cô lập hơn với mong muốn sự thân mật. 

-         Giai đoạn 7: Sáng tạo so với tự hấp thụ. Trẻ tự tin hơn trong cuộc sống sau khi trở thành người lớn. Nhận thức của sự sáng tạo được yêu cầu cao hơn trong độ tuổi này. Trước đó, trẻ được chăm sóc bởi những người khác nhưng bây giờ trẻ muốn tự tạo ra.

-          Giai đoạn 8:Trung thực. Nếu một người đã vượt qua những thách thức của bảy giai đoạn trước đó trẻ bây giờ tự tin hơn đối với cuộc sống ,táo bạo cho những điều mới. Cảm giác toàn vẹn cuối cùng cũng phát triển trong trẻ là kết quả của giai đoạn trước  thành công.Trẻ đã có một cách tiếp cận rõ ràng trong cuộc sống và làm việc chăm chỉ để đạt được mà trẻ có thể tự hào. 

Nguồn:   http://brain-mark.com/ParentingAid.aspx?Page=SocialEmotionalDevelopment