Học thuyết Holland

 

images (6)

 John Lewis Holland (21.10.1919 – 27.11.2008) là được giáo sư xã hội học danh dự tại Trường Đại học Johns Hopkins và là một nhà tâm lý học Mỹ. Ông được biết đến như là tác giả học thuyết lựa chọn nghề nghiệp hay còn gọi là Mã Holland (Holland Codes) và thường được viết tắt là RIASEC.

   Học thuyết của Holland đã lập luận rằng: “Thiên hướng nghề nghiệp chính là sự biểu hiện cá tính của mỗi con người” và nó được phân loại thành 6 nhóm và được diễn tả ở hai phương diện: tính cách con người và môi truờng làm việc. Phân loại của ông đã được dùng để giải thích cấu trúc của cuộc số nghiên cứu về định hướng nghề khác nhau dựa trên 2 thang đo mà ông đã phát triển.

   Thuyết Holland không giả định rằng một người chỉ có một trong 6 loại tính cách trên thế giới. Thay vào đó, ông chỉ ra rằng bất kỳ người nào cũng có thể được mô tả bằng việc dung hòa một trong 6 loại tính cách theo thứ tự giảm dần. Trên cơ sở này Bộ quy tắc Holland đã diễn tả 720 mô hình tính cách khác nhau của con người. Học thuyết  này cũng áp dụng trong việc phân loại nghề, nhưng thường thì chỉ có 2 hoặc 3 quy tắc chi phối được sử dụng để định hướng nghề.

images

6 loại tính cách và các kiểu môi trường làm việc theo học thuyết của Holland:

  • Thực tiễn (R): thực tế, cụ thể, định hướng theo công cụ
  • Nghiên cứu (I): phân tích, khoa học,  khám phá
  • Nghệ sĩ (A): sáng tạo, độc đáo, độc lập, phức tạp
  • Xã hội (S): thích hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ người khác, thích hợp cho việc nuôi dưỡng, chữa trị
  • Dám nghĩ, dám làm (E): ở môi trường cạnh tranh, năng lực lãnh đạo, khả năng thuyết phục
  • Tổ chức (C):  có thiên hướng chi tiết hóa, tổ chức, công việc thư ký