Học thuyết Đa thông minh

Giáo sư Howard Gardner, giáo sư tâm lý, giáo dục học ở trường Harvard, phát triển thuyết đa thông minh vào năm 1983. Ông Gardner khẳng định rằng con người đều sử dụng nhiều loại hình thông minh khác nhau chứ không phải chỉ sử dụng một loại.

Thuyết này đã làm khuấy động và thu hút sự chú ý của toàn thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và tâm lý.

Trên thực tế, không có người nào chỉ sử dụng 1 loại thông minh , chúng ta thường sử dụng một số loại thông minh trong đời sống hằng ngày. Ở mỗi người, một số loại hình thông minh nổi trội hơn so với các loại hình thông minh khác .

Tiến sĩ Howard Gardner nói rằng trường học và văn hóa tập trung phần lớn vào các lọai thông minh ngôn ngữ, logic và toán học. Chúng ta coi trọng những người biết nói năng rõ ràng và suy nghĩ logic trong nền văn hóa của chúng ta. Tuy nhiên, ông Gardner nói rằng chúng ta cũng nên quan tâm đến các cá nhân có năng khiếu trong các loại hình thông minh khác như họa sĩ, kiến trúc sư, nhạc sĩ, nhà tự nhiên học, nhà thiết kế, vũ công, nhà trị liệu, doanh nhân và và những người đang góp phần làm giàu thế giới, nơi chúng ta đang sống.

im
Thuyết đa thông minh đã thu hút sự chú ý cho các nhà giáo dục khắp thế giới và hiện có hàng trăm trường học sử dụng học thuyết này để thiết kế lại phương pháp giáo dục trẻ em.

Lý luận của thuyết Gardner:

  • Mỗi cá nhân riêng lẻ nên được khuyến khích sử dụng lọai thông minh nổi trội của mình trong việc học.
  • Các hoạt động giảng dạy nên chú trọng các lọai hình thông minh khác nhau.
  • Việc đánh giá học tập nên dùng các loại hình đa thông minh để đo lường.

Theo Gardner:

  • Mọi người đều sở hữu 9 loại hình thông minh ở các mức độ khác nhau.
  • Mỗi người đều có một tổ hợp các lọai hình thông minh khác nhau.
  • Chúng ta cải thiện công tác giáo dục bằng việc áp dụng thuyết đa thông minh cho học sinh.
  • Những trí thông minh này nằm ở những vùng khác nhau trong bộ não và có thể làm việc độc lập hay kết hợp với nhau.
  • Những lọai hình thông minh này có thể giúp ta xác định về mẫu người 
images (2)

9 loại hình thông minh theo học thuyết của Gardner:

Thông minh Logic – Toán học

Thông minh Ngôn ngữ

Thông minh Nội tâm

Thông minh Giao tiếp

Thông minh Vận động

Thông minh Thị Giác – Không gian

Thông minh Âm nhạc

Thông minh Thiên nhiên

Thông minh Hiện sinh