Các mẫu vân tay chính

  1. Có ba mẫu dấu vân tay chính:

1. Loop Patterns

                           

bài 3 - vân tay

Trong một mô hình vòng, các sống sẽ chảy vào một bên rồi uốn ngược lại

và thoát ra rồi từ đó nó nhập vào và  chỉ có một tâm.

* Có hai loại Loop :

1. Ulnar Loop.

2. Radial Loop.

Loop chiếm 70% tổng số vân tay.

2. Các mẫu Whorl:

                            

whorl- bài 3

Bao gồm một loạt các vòng tròn đồng tâm và hai góc.

* Có mô hình Whorl có hai tâm.

* Có bốn loại mô hình Whorl:

1. Plain Whorl.

2. Central Pocket Loop Whorl.

3. Double Loop Whorl.

4. Accidental Whorl.

* Whorl chiếm 25%  tổng số vân tay.

3. Mô hình Arch:

                              

Arch - bài 3

Gồm các dòng chảy ra hai bên, Không có tâm. 

* Có hai loại Arch:

1. Plain Arch.

2. Tented Arch.

Mô hình Arch chiếm 5% tổng số vân tay.

Dấu vân tay bắt đầu hình thành trong tuần lễ thứ 12 của thai kỳ và không thay đổi đến suốt đời. Không có hai dấu vân tay giống nhau. Hơn 100 năm kiểm tra thực nghiệm và nghiên cứu đã hỗ trợ sự phát hiện tính độc đáo dấu vân tay. Các cặp song sinh cùng trứng vẫn không có dấu vân tay giống nhau hoàn toàn. 

Nguồn: http://www.crimescene-forensics.com/Fingerprints.html