Nithinart Sinthudaecha

Tiến sĩ Nithinart Sinthudaecha, giám đốc Trung tâm DNA , tiết lộ rằng Sinh trắc học vân tay được phát hiện nhiều thế kỷ trước.

Có thể thấy rằng sự hình thành của dấu vân tay bắt đầu trong tuần thứ 13 của thai kỳ, và hoàn thiện ở tuần 21. Đồng thời, các tế bào não phát triển và hình thành mô hình trong những tuần đó rất giống nhau, do đó các nhà khoa học cho rằng có sự liên kết giữa các dấu vân tay và não

Nithinart Sinthudaecha