Elvis Aron Presley

(8 /1/1935 – 16 /8/1977), còn được gọi là Vua nhạc rock and roll (đôi khi nói tắt là The King), là một ca sĩ và diễn viên người Mỹ.

Ngón áp úp bàn tay phải có chủng vân tay peacock’s eye - có được sự thẩm thấu âm nhạc sâu sắc.

Elvis Aron Presley