Cảm nhận của cô Lê Thị Mộng Hảo về dịch vụ Thumbrule

Cô Lê Thị Mộng Hảo - Giảng viên trường Đại học Công nghệ thực phẩm, khoa công nghệ thực phẩm