Lợi ích của dịch vụ Sinh trắc học Đa thông minh DMIT