Quy trình thực hiện

Quy trình thực hiện dịch vụ Sinh trắc học vân tay - Đa thông minh bao gồm 3 bước cơ bản.

Bước 1: Khách hàng ký sử dụng dịch vụ. Nhân viên Thumbrule Việt Nam sẽ lấy mẫu vân tay của khách hàng. Thời gian lấy mẫu vân tay từ 10 – 15 phút 

scanfingerprint 2

Bước 2: Chuyển mẫu vân tay sang Trung tâm nghiên cứu sinh trắc học Châu Á ADRC phân tích. Báo cáo sẽ hoàn tất trong 07 ngày làm việc (không kể Thứ 7 và Chủ nhật).

ADRC center

Bước 3: Chuyên viên tư vấn Thumbrule Việt Nam sẽ tư vấn đến khách hàng dựa trên kết quả báo cáo.

tư vấn báo cáo